Activitats

Mercat de Veus, Rebost d’Històries

Coordinació: Carles Alcoy, Anna Gabernet, Teresa Cubi i Mercé Rubi.

El projecte Mercat de Veus agrupa a 14 narradors i narradores de zones variades dels països catalans i per tant parlants de diferents dialectes del català. L’objectiu d’aquest grup de narradors es basa en el fet que aquells que escolten les històries ho puguin fer en diferents melodies i sons del català, defensen l’exotisme de la varietat dialectal catalana en el marc de la narració. Durant aquest any aquest projecte s’ha dut a la xarxa de biblioteques de Menorca, com en anys anteriors i al Consorci de Biblioteques de Barcelona, xarxa on es va iniciar el projecte ara ja fa uns quants anys.

Durant aquest any alguns narradors del projecte han hagut de fer menys sessions per motius ben variats (laborals, familiars, d’ubicació geogràfica), per fer front a aquestes baixes s’han buscat altres narradors. De cara al 2009 s’incoporaran al projecte dues narradores: Lara Díez de Lleida i Susana Tornero de l’Empordà. Els integrants del projecte són els següents: Paula Hernàndez, Ignasi Potrony, Noemí Caballer, Carles Alcoy, Blai Senabre, Lola Barceló, Cesca Vadell, Teresa Cubí, Joan Boher, Mercè Rubí, Sherezade Bardají, Lídia Clua, Anna Gabernet, Lara Díez i Susana Tornero.