FEST

ANIN va formar part de la FEST (Federation of European Storytelling), xarxa d’organitzacions i associacions que treballen per difondre i enriquir el món de la narració oral Europea, fins al 2012. La formació, les col·laboracions i les experiències compartides són els eixos d’aquest projecte.
La FEST va néixer el 2001 a França, i el 2008 es va fer la primera trobada a Noruega. Des de aleshores s’han organitzat trobades anuals a diferents països.
http://www.fest-network.eu/