Activitats

Sac de Rondalles

99 sessions a les biblioteques de Barcelona durant l’any 2006 (primer, segon i quart trimestre)

Diversitat de parles catalanes en les rondalles

Projecte

Introducció
Presentem un projecte de narració de contes a infants en les biblioteques de la xarxa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Justificació

La capacitat d’observar i valorar la diversitat de formes de veure i viure el món s’ha convertit en l’actualitat en un aspecte necessari de tota persona.

La globalitat, la informació mediàtica i la presència de persones d’altres països certament enriqueix la nostra cultura i la nostra vida en general, però també arrossega a incloure formes de vida, pel seu exotisme o la seva massiva propaganda, que poden adotzenar i empobrir la cultura pròpia.

Si una persona coneix la pròpia cultura pot tenir les arrels i conèixer la seva “gramàtica” per poder incloure aquells aspectes foranis o globals que l’enriqueixin, sense perdre la connexió i la vivència de la seva comunitat. D’aquesta forma, coneixent i estimant la cultura i la forma de vida de la comunitat on es viu, es pot anar obrint camp a les altres cultures més properes i establir les diferències i les similituds, i, a partir d’aquí, obrir els ulls a altres cultures més llunyanes i relacionar-se amb elles amb una base pròpia per compartir i enriquir-se mútuament. El desig de l’enteniment de l’altre passa obligatòriament pel desig d’enteniment d’un mateix.

La forma millor de compartir entre les persones és la relació personal, cara a cara. I en això, la narració directe de relats on cada persona, narrador i oient, s’implica totalment és un instrument privilegiat i que no ha perdut vigència. Només cal assistir a una sessió de contes per comprovar-ho.

Creiem que l’emoció que s’esdevé en escoltar la narració de contes és un vehicle preferent per traspassar una simbòlica d’arrelament en la pròpia cultura. Escoltar en la pròpia llengua i donar varietat a la les parles d’aquesta llengua fa valorar-la qualitativament i quantitativament i la posa en primer pla, per tal de poder viure-la i també per relacionar-se en igualtat amb altres cultures.

Igualment, els possibles oients d’altres cultures que participen en aquesta activitat, poden conèixer la diversitat i la riquesa del món català i extreure’n similituds i diferències, tot valorant-la i tenint-la en compte, per acceptar-la i estimar-la.

Objectius

 • Difusió de la narració oral
 • Coneixement de la diversitat de les parles catalanes
 • Transmissió de la tradició rondallística dels països catalans

Metodologia

Els contes són tradicionals i estan narrats en la parla concreta de cada contrada. Cal que siguin diferents de la parla de Barcelona.

Les sessions de contes tenen una durada de 45 a 60 minuts.

A l’inici de cada sessió el narrador fa una breu localització de la contrada i de les seves característiques de forma divertida i adient als infants.

Durant la sessió, atura la narració en aquelles paraules, girs o costums que poden ser més estranys o difícils d’entendre, aclarint els conceptes amb preguntes al públic infantil i amb exemples d’altres llocs fins que resulta entenedor. Tot seguit repeteix la paraula, el gir o el costum i continua la narració.

Al final de la narració, departeix amb els infants i els seus acompanyants, tot comentant allò que tingui a veure amb la parla utilitzada, els contes o la contrada.

Parles, contrades i tradicions

 • Alacant (Baix Vinalopó)
 • Alguer
 • Empordà
 • Garrotxa
 • Pallars
 • Plana de Lleida
 • Plana de Vic
 • Ses Illes

Narradors i narradores

 • Anna Gabernet (Plana de Lleida)
 • Bàrbara Nicolau (Ses Illes)
 • Blai Senabre (Alacant)
 • Carles Alcoy (Alguer i Pallars)
 • Joan de Boer (Empordà)
 • Jordi Sanz (Alacant)
 • Noemí Caballer (Pallars)
 • Paula Hernández (Garrotxa)
 • Teresa Cubí (Plana de Vic)

Destinataris

Infants entre 3 i 10 anys de Barcelona ciutat, usuaris de la proposta Sac de Rondalles del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

S’inclou en el projecte als familiars o acompanyants adults dels infants, als quals se’ls anima a visitar la contrada concreta, a apreciar i tenir en compte les parles i les tradicions del lloc i a la narració o lectura de contes a casa amb propostes concretes i amb llibres a l’abast a la biblioteca.

Organització

Dos responsables de l’Associació de Narradores i Narradors – ANIN, que tenen cura del disseny i el control del projecte, de la recerca i la adequació dels narradors i de la connexió amb el Consorci de Biblioteques.

Ignasi Potrony bonavista17(at)yahoo.es 93 218 65 38
Noemí Caballer noemicaballer(at)hotmail.com 615 27 72 81

Resultats

Narració d’un centenar de sessions de contes i rondalles tradicionals per any, a una mitjana de 45 usuaris per sessió: 4.500 destinataris.

S’inclou l’animació a la narració i a la lectura. D’aquest resultat no existeix una valoració quantificable, però sí la resposta de les directores de les biblioteques i dels responsables del Consorci constatant l’increment de peticions de llibres després de l’activitat i de la demanda de més activitats d’aquest tipus.

Futur

En primer lloc donar continuïtat a la proposta de la ciutat de Barcelona a biblioteques, ampliant i variant els narradors, les contrades i les parles. Oferir la proposta a centres cívics o culturals de la ciutat.

En segon lloc, oferir la proposta a la xarxa de biblioteques i centres cívics de la província de Barcelona.