Activitats

Trobada Fiscal

Trobada de socis per a una xerrada professional: Situació de l’ofici de narrador en quan a alta professional, fiscalitat, seguretat social i drets i deures artístics.

Dissabte, 5 de novembre de 2005

Museu Etnològic de Barcelona
Psg. Santa Madrona s/n
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona

Impartida per DECAGES:
Joaquim Godes