Activitats

Mercè de Conte

Tots els narradors/es disposaran d’acreditació i d’una samarreta de la Mercé

Disposarem d’engatxines de La Mercè 05 (impreses en 4 colors diferents) per “un conte a casa”. Hi posarem un segell estampat en tinta al dors.

L’espai del Museu de Zoologia comptarà amb intèrpret del llenguatje de signes per a sords, que durà terme l’agrupació ILSA.

Els dinamitzadors rebran informació especial escrita d’allò que han de tenir en compte en el seu espai o cercavila, i també d’allò que cal anunciar al públic (formació dels cercaviles, forma d’aconseguir “contes a domicili”, etc.). Tindran també un número de telèfon on trucar per una eventualitat.

El dia 25, diumenge, hi haurà una sola sessió, de 11:30 a 14:00 al Verger del Marès (no hi haurà tampoc cercaviles). A aquesta sessió són convidats tots aquells dinamitzadors que desitgin narrar, i també tots els participants són convidats a escoltar, per tal de reunir-nos en una contada de final de festa.

Tots els participants cal que siguin un quart d’hora abans en l’indret assignat per tal d’acordar els detalls de la sessió amb els seus companys.

Com l’any passat, passada la festa, tenim la intenció de celebrar una trobada amb berenar de traje, per comentar i compartir bestieses i meravelles de l’experiència. Avisarem el dia i el lloc.

Un dels objectius de la festa és difondre la narració oral. En aquest sentit, serà bo atendre qualsevol consulta del públic interessat pugu fer en les pauses o al acabar les sessions (o en els trajectes dels cercaviles). Apart d’allò que cada narrador consideri oportú de comentar, recordem la necessitat de difondre la web de la Narració Oral a Catalunya www.naocat.com i, si es considera oportú, la web de l’Associació de Narradores i Narradors – ANIN