Recomanacions bibliogràfiques Ressenyes Revista n

La lectura ¿afición o hábito?, Luís ARIZALETA

La lectura ¿afición o hábito?

Luís ARIZALETA (FIRA)

Madrid, Grupo Anaya, 2003

L’autor d’aquesta obra, Luís Arizaleta, és membre fundador de FIRA (Fomento de Iniciativas Recreativas y Artísticas), societat que fou creada fa deu anys.

El propòsit del llibre és participar en el debat de l’educació lectora i proposar arguments i reflexions (actituds, estratègies i recursos útils) a favor de la lectura per “afecció” i no per “hàbit”, conceptes que aclareix. És possible educar l’afecció per la lectura, afirma l’autor. I comenta que ja l’infant s’inicia des que comparteix amb un adult l’observació de les imatges en un àlbum il·lustrat.

De manera metòdica i documentada analitza els aspectes inhibidors en l’educació per adquirir la llibertat de lectura bàsica creativa de l’afecció lectora. L’experiència i estudis de FIRA en aquest camp l’han dut a realitzar uns programes que han obtingut bons resultats amb els escolars a Pamplona. La narració oral hi va tenir el seu paper.

Anualment publiquen una revista anomenada “Calco”. En els setze capítols del llibre es van descapdellant els punts de vista relatius al tema, fonamental, l’ animació a la lectura, amb observacions interessants i recomanacions orientatives.

Un capítol està dedicat al paper que la narració oral, el narrador, representa en l’animació lectora. Es podria comparar la tasca del narrador a una frase del llibre que comenta l’interès de “bones lectures” amb preferència a “bons autors”.

Llibre recomanat a tots aquells involucrats en l’animació lectora, on també participem els narradors orals.

Montserrat Solanas

Revista N. Núm. 7. Primera època. Llibres. Any 2003, p. 12