Activitats

Contes amb gust

Escola Professional de la Dona
plaça Pere Coromines, 1
Barcelona

Cicle de sis sessions, cada una dedicada a una cultura del món.
Preparació dels plats durant la narració.

Gener – juny del 2002