Esdeveniments Revista n

Contes a Barcelona pel Museu Etnològic

Contes a Barcelona

pel Museu Etnològic

Cicle de contes per adults a l’exposició Barcelona, mosaic de cultures del Museu Etnològic

La participació de l’ANIN

En el mes de febrer d’enguany s’ha dut a terme el cicle de narració per adults Contes a Barcelona, dins el programa d’activitats de l’exposició Barcelona mosaic de cultures, del Museu Etnològic.

L’exposició Barcelona mosaic de cultures s’ha dut a terme al Convent dels Àngels, al barri del Raval de Barcelona, del 27 de desembre de 2001 al 10 de març de 2002.

El Museu Etnològic ha treballat els darrers tres anys amb l’objectiu de vincular-se estretament a la ciutat. Això ha significat una posada en valor de les seves col·leccions, que s’han anat deslligant del protagonisme dels aspectes tradicionals i/o exòtics en si mateixos, per esdevenir vies d’interpretació de la realitat social d’ara i aquí. La relació de més de dos anys amb l’ANIN ha estat pel Museu Etnològic una forma destacable i eficaç de portar a terme aquesta vinculació amb la ciutat, al mateix temps que aporta un element de reflexió sobre la renovació del concepte tradicional de patrimoni cultural.

Les diverses activitats que s’han presentat en el programa –cinefòrums, concerts i sessions de contes amb col·loqui– són una proposta per reforçar i aprofundir determinats elements i conceptes de l’exposició. Són expressions culturals amb un alt valor de comunicació i participació ciutadana que han fet i fan ciutat. És en aquestes activitats de l’exposició on l’ANIN ha tingut una aportació rellevant, promovent aprofundiment en temàtiques de l’exposició, participant d’aquesta lectura actualitzada de la ciutat, i fent visible la riquesa que representa la diversitat cultural en la que convivim.

La preparació i desenvolupament del cicle ha significat un aprofundiment en la col·laboració entre l’ANIN i el Museu Etnològic. Igualment ha permés la ampliació del tipus de propostes d’ambdues entitats, i una major projecció del seu treball.

Les actuacions dels diversos narradors i narradores han tingut un magnífic poder de gaudi, de comunicació i d’emoció. El col·loqui que s’ha dut a terme en cada sessió ha afavorit l’apropament del públic al narrador, i sobre tot al conte. La especial i molt valuosa col·laboració dels conferenciants de cada sessió, juntament amb les aportacions de reflexió dels propis narradors, i l’interés mostrat dels assistents, han fet que el cicle mereixi una consideració molt positiva, ja que ha motivat un grau d’elaboració i intercanvi d’opinions força interessant. Igualment s’han fet presents temes d’anàlisi i de reflexió sobre el aquí i ara de la narració oral, del paper social i cultural del conte.

La difusió que s’ha dut a terme del cicle de narració –des del Museu Etnològic i des de l’ANIN– ha significat una important presència a la ciutat. Això ha permés de donar a conèixer la important dimensió que té el conte com experiència de comunicació i de cultura.

El museu ha pogut constatar la trascendència d’aquest cicle de narració per adults, ja que diversos centres educatius universitaris, instituts, AMPAs, centres cívics i particulars s’han interessant per participar en les properes sessions de contes, de tallers i cursos.

Des del punt de vista del museu, i tenint en compte que hi ha aspectes a millorar, la valoració general del cicle de contes per adults és força positiva. Les raons responen als següents criteris:

• ha afavorit la participació i l’aprofundiment en els continguts de l’exposició Barcelona mosaic de cultures;

• ha facilitat el coneixement d’alguns elements rellevants de les diferents cultures protagonistes de les sessions;

• s’ha millorat la difusió de l’exposició gràcies al públic interessat en la narració oral; el públic de l’exposició ha pogut conèixer o reforçar l’experiència sobre els contes;

• s’ha pogut incidir en sectors específics de públic: universitaris i educadors;

• s’ha enriquit i diversificat la relació del museu i de l’ANIN amb la ciutadania de Barcelona;

• s’ha promogut el debat sobre l’actualitat del conte, entés com element de patrimoni cultural i factor social • s’han ampliat els recursos d’actuació sociocultural d’ambdues entitats;

• s’ha millorat la difusió general dels contes per adults gràcies a la difusió del programa d’activitats de l’exposició.

Desitjem que les futures propostes puguim motivar una major participació de membres de l’ANIN i d’altres persones vinculades al món del conte.

Pel que fa al museu, i a partir de la trajectòria desenvolupada molt satisfactòriament fins ara, volem seguir aprofundint en la conceptualització de la nostra tasca cultural i de les futures propostes de participació ciutadana, des dels aspectes lúdics, d’intervenció sociocultural i de formació.

Museu Etnològic

Revista N. Núm. 4. Primera època. Les mil i una. Comentari d’esdeveniments al voltant de la narració. Any 2002, pp. 12-13.