Cites Revista n

La cita, per Philippe Duval

El narrador no imposa mai imatges al públic, és l’oient el que ha de teatralitzar el que sent, i, segons el meu parer, aquesta és una de les virtuts essencials del conte. Un bon narrador és aquell que més enllà de la seva erudició, de la qualitat de la seva escriptura, de la particularitat del seu llenguatge, del seu nivell social, sap, sobretot, fer circular l’emoció.

Philippe Duval

(La grande oreille. París, hivern 2000-2001, p. 82).

Revista N. Núm. 5. Primera època. La cita. Any 2002, pp. 17.