Esdeveniments Revista n

Tertúlia de l’AELC dedicada al llibre infantil i juvenil per Montserrat Solanas

Tertúlia de l’AELC dedicada al llibre infantil i juvenil

per Montserrat Solanas

El dia 2 d’octubre passat, se celebrà al Pati Llimona la primera de quatre tertúlies organitzades per l’AELC. Es presenten els objectius: examinar la situació en què es troben els escriptors del gènere infantil i juvenil en quant a la difusió i altres problemes. Interessa recollir projectes i idees. Per correu electrònic ja es van marcar uns punts de sortida. És un debat obert a tothom: necessitats, demandes, propostes d’activitats, els problemes més greus que afecten els autors, el paper que juguen els medis de comunicació, etc.

Aquesta primera tertúlia era dedicada al llibre infantil i juvenil. En la taula rodona figuraven membres de l’AELC, M. Bayó de les Illes, i P. Martí de Vilafranca del Penedès.

Es dedicà un pensament a Maria Aurèlia Campmany. Es mencionen dues convocatòries noves de premis literaris relacionats amb el gènere que ens ocupa. (Premi “Aurora Díaz Plaja” i el premi “Rovelló”)

Ocupà bona part del debat el tema dels itineraris de lectura, un “Al vostre gust” obert a tots els autors, i els itineraris com guies de lectura per a centres escolars on els autors queden limitats a les llistes. Es diu que durant els darrers anys han estat quatre- cents el llibres publicats en llengua catalana, i per tant les llistes obligatòries no són correctes, hi ha mancances i errors. La darrera reforma dels itineraris no ha aportat cap novetat. Potser seria convenient –se suggereix– una reunió dels autors de literatura juvenil. Convenen en enviar nota a l’ILC suggerint la possibilitat de fer les llistes obertes.

Tot seguit es toca el tema de la poca publicitat del llibre infantil i juvenil. En els suplements culturals només se’n parla per Nadal o pel Dia del Llibre. També hi ha referència a la manca de varietat de llibres a les llibreries que no solen reposar els exemplars venuts després del primer lliurament de l’editorial. S’anuncia el propòsit dels llibreters de crear una xarxa que faciliti la compra d’un llibre que no es troba habitualment a la biblioteca.

També hi ha manca de biblioteques escolars. Cal incidir en l’Administració i que en la biblioteca també es faci formació en la lectura. Seria interessant que alguna fundació ajudés en aquest aspecte, i es cita Salamanca i la seva excel.lent organització com a model. Els il.lustradors catalans dels llibres infantils queden igualment enclosos en els aspectes de les mancances i problemes que s’han tractat.

Montserrat Solanas

Revista N. Núm. 3. Primera època. Les mil i una. Notícies d’esdeveniments al voltant de la narració. Any 2001, pp. 15-16.