Activitats

Projecte Pas a Pas.

El Harlem vol donar cabuda als nou narradors i per això obre les seves portes al projecte PAS A PAS, projecte de formació per a narradors  i que consisteix en acompanyar als narradors des de l’ elecció dels contes fins a la seva posada en escena. El narrador no és res sense algú que l’escolti i per això, esperem el vostre suport.

PAS A PAS

un acompanyament pas a pas en la presentació d’una sessió de contes.

La proposta vol ser una plataforma de suport i acompanyament per a tots aquells narradors que s’interessin per una o una altra forma de bastir, dur a terme i treure profit d’una presentació oral de contes.

El format es concreta en set sessions de treball, individuals, en parella i en grup, i una sessió de narració de contes tradicionals en parella en un local públic.

El contingut de la proposta presenta un ampli ventall de temes pràctics per a la preparació, realització i valoració d’una sessió de contes: des de la recerca de contes fins a l’anàlisi final de la sessió, passant per l’ús del micro, el vestuari, l’adaptació del conte o la decisió sobre el preu de la sessió, entre d’altres. La incidència en cada tema s’adaptarà a les necessitats reals del narrador inscrit.

Passos:

+ cerca de textos

– eines per a la recerca i acompanyament en la tria

– pràctiques d’ús de catàlegs i índexs de tipus

– 2 sessions en grup per a tots els associats inscrits

– sessions de treball amb Ignasi Potrony

+ preparació dels contes

– propostes de treball i seguiment

– 2 sessions individuals per a cada un dels inscrits:

– 1 per al treball amb el text o textos escollits, amb Ignasi Potrony

– 1 per al treball de la presentació del conte o contes, amb Martha Escudero

+ preparació de la sessió

– discussió i treball per a la presentació dels contes treballats

– nocions sobre l’entorn de la presentació (equip de so, llums…)

– discussió i decisió sobre la programació (horari, preu, anunci…)

– 2 sessions de treball en parella, amb Martha Escudero

+ realització de la sessió

– presentació de la sessió de narració en públic

– sessió en parella (dos narradores/ors)

– format: segons les decisions de programació preses en la preparació

– lloc: els dimarts al Harlem Jazz Club, en sessió especial, o a qualsevol altre lloc triat pels narradors participants.

+ valoració

– anàlisi dels resultats

– propostes de reflexió sobre tot el treball, per al futur

– 1 sessió de treball en parella, amb Martha Escudero i Ignasi Potrony

inici: segona quinzena de setembre 2013

dates: a acordar amb els inscrits

preu: 150 euros per persona. (Socis d’ANIN, d‘ANP i alumnes de El Rinclowncito, 10% de descompte).

preinscripció: missatge a info@contesicuentos.com

dates de preinscripció: del 1 d’agost al 10 de setembre de 2013

confirmació d’inscripció: entre el 10 i el 15 de setembre per e-mail

pagament: en efectiu en la primera sessió de treball