Activitats

Santa Eulàlia

11 i 12 de febrer de 2006

Institut de Cultura de Barcelona
Departament de Festes

Narració oral de contes adients a la Festa de Santa Eulàlia

Dates: 11 i 12 de febrer, dissabte i diumenge

Horari: Dues hores en un espai i tres hores en un itinerari.

Espai: Pati de l’Ajuntament, dues hores a la tarda, en la jornada de portes obertes del dia 11, dissabte. “Contes de la Laia”

Itinerari: Voltants de la Baixada de Santa Eulàlia. Tres hores al matí del dia 12, diumenge. “Passeig de contes de la Laia”:
Baixada de Santa Eulàlia, Banys Nous, Boqueria, Arc de Santa Eulàlia, Cecs, placeta del Pi, Sant Josep Oriol, Ave Maria.

Repertori: Contes, rondalles i anècdotes al voltant de la figura de Santa Eulàlia, els seus valors i la festa.

Narradors: Mínim de 4 narradors en l’espai i també mínim de 4 narradors a l’itinerari.

Producció:
Espai: equip de so i moqueta per seure els infants i cadires pels grans. Senyalització.
Itinerari: Paraigües de colors i megàfon..

Participants:
Albert Estengre narració
Anna Gabernet narració/coordinació
Anna Figueres narració
Blai Senabre narració/coordinació
Carles Alcoy narració
Lola Barceló narració /coordinació
Maica Chacopino narració
Manuel Puig narració
Margarita Borràs narració
Marisol Cumare narració
Martha Escudero narració/coordinació/taller
Mon Mas narració
Noemí Caballer narració/ coordinació
Pedro Olivares narració
Roser Ros narració
Sergi Gil narració
Susagna Navó narració/coordinació
Yoshi Hioki narració