Recomanacions bibliogràfiques Ressenyes Revista n

Le Prunier de M. NIKLY, per Montserrat Solanas

Le Prunier

NIKLY, M.

París: Albin Michelle Jeunesse, 1991

Argument:

Un emperador oriental té un jardí bell i harmoniós. Mor una prunera, l’harmonia es trenca i l’emperador enllangoreix. Els dignataris de la cort cerquen, i troben, una prunera igual que pertany a una família culta: ell pintor, ella poetessa i el seu petit fill. Aquest té un gran amic: el rossinyol que habita en la prunera.

Obedients, cedeixen la prunera a l‘emperador, demanant, però, un dia de pròrroga. L’endemà, el nen penja un missatge en una branca de la prunera que fa adonar a l’emperador, ara feliç, la injustícia que ha comès i el patiment que el seu egoisme causa a un nen. I l’emperador, penedit, els torna l’arbre.

Opinió:

Excel·lents il·lustracions en color. Per a infants a partir de 5 anys. Original en llengua francesa, frase curta, directa i fluïda. Ens introdueix en un gentil món oriental, culte i amant de la bellesa i ofereix una solució evidentment simple i assenyada al conflicte, una solució clara i del gust dels infants, ja que és el dèbil, un infant, qui recupera allò que és just.

És una rondalla curta aparentment senzilla, però conté temes com la fragilitat de la perfecció, la mort en definitiva, l’obediència al poder i als pares, el valor de l’amistat, el sentit de la justícia. És un món de fantasia ideal, en definitiva, ja que és respectat el dret d’una família, que d’una manera astuta, però amable, fan adonar i fan rectificar al poderós de l’egoisme del seu comportament.

Montserrat Solanas

Revista N. Núm. 3. Primera època. Comentari de llibres: per a explicar a infants. Any 2001, pp. 17.